НОВИНИ

[11.03.2020 г.]
Управителният съвет на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ свиква Общо събрание на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ на 19.03.2020 г. от 12.00 ч. на адрес гр.София, ул. Искър № 9, зала "Б" – ет. 1 в сградата на БТТП.
[07.08.2016 г.]
Протокол от заседание на Управителния съвет на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ състояло се на 06.07.2016 г.

Протокол от заседание– файл за изтегляне

[09.09.2015 г.]
Отворено писмо на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ

Отворено Писмо– файл за изтегляне

[05.07.2015 г.]
На 29.05.2015 г. Софийски Градски Съд с Решение № 4 реши следното:
1. Вписа изменения и допълнения на Устава, приети с протокол от Общо събрание, проведено на 26.03.2015 г.;
2. Заличи като член на Управителния съвет Катя Петрова Божилова;
3. Вписа като член на Управителния съвет Георги Евгениев Михайлов;
4. Вписа като председател на Управителния съвет Евлоги Георгиев Василев.
[27.03.2015 г.]
На 26.03.2015 г. се проведе Общо събрание на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ, на което се взеха следните решения:
1. Приеха се отчетите за дейността за 2013 г. и 2014 г.;
2. Приеха се промени в Устава на сдружението;
3. Приеха се нови членове на сдружението;
4. Приеха се промени в състава на Управителния съвет;
5. Разни – поставени въпроси относно дейността на сдруженито.
[18.03.2015 г.]
Поради липса на кворум на провелото се Общо събрание на 12.03.2015 г. Управителния съвет на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 26.03.2015 г. от 18.00 ч. на адрес гр.София, бул. Александър Малинов №78-80, бизнес сграда ”Тилия” при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.  Приемане на отчетите за дейността за 2013 и 2014 г.                                            
2.  Промени в Устава на сдружението.
3.  Приемане на нови членове на сдружението
4.  Промени в състава на Управителния съвет.
5.  Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.03.2015 г. от 19.00 ч. на същото място и при обявения дневен ред.
[07.03.2015 г.]
Управителният съвет на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ свиква Общо събрание на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ на 12.03.2015 г. от 18.00 ч. на адрес гр.София, бул. Александър Малинов №78-80, бизнес сграда ”Тилия”