За нас

Национално сдружение на цветарите е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано на 29 Юни 2007 година в Софийски градски съд. То осъществява дейността си в частна полза на производителите на цветя, търговците на едро и дребно на рязан цвят и саксийни растения.

Основните цели на сдружението са:

  1. Стимулиране на свободния обмен на идеи, информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между организации занимаващи се с аранжиране и предлагане на цветя и изделия от тях;

 

  1. Подпомагане на професионалното изграждане и развитие на всички организации занимаващи се с аранжиране и предлагане на цветя и изделия от тях в областта на културата и изкуството, както и тяхната практическа реализация в сферите им на деййност;

 

  1. Подпомагане участието на всички свои членове и сродни организации от страната в международни аналогични организации, както и участие в международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на Сдружението.

Председятелят на УС и Управителят представляват Сдружението заедно и по отделно пред всички трети лица: държавни обществени и частни органи, организации и фирми в страната и чужбина.