Устав

УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦВЕТАРИТЕ

 

Приет на ОС от 17 май 2007 год.

Изменен на ОС от 26 март 2015 год.

 

Устав – файл за изтегляне